Абсорбция на електромагнитното лъчение и структурирана вода – актуални проблеми

Наблюдаваме два основни проблема в нашия съвременен начин на живот:
1. В ежедневието си сме изложени постоянно на въздействието на електромагнитното излъчване от множество безжични предавателни устройства. Мобилни телефони, безжични мрежи, дигитални устройства, RFID, телевизионни и сателитни трансмисии - всички образуват един общ фон от електромагнитни лъчения при висока честота. Извършени са редица научни и медицински проучвания, за да се определят дългосрочните последици за здравето на човека в резултат на тези високочестотни лъчения [1-5] и въздействието им върху общото ни психическо и физическо състояние [6-10]. В научните среди има противоречиви мнения , [11] но на клинично ниво проучванията показват, че ежедневното излагане на това електромагнитно излъчване води до снижаване на енергийните нива, обща отпадналост и дехидратация, както и до по-голямо психично напрежение [12-14 ].


Резултатът от това въздействие зависи много от индивида и неговата чувствителност към електромагнитните излъчвания, както и от общото му здравословно състояние [15].
2. Водата е основен елемент за поддържане на живота и съставлява повече от две трети от състава на човешкото тяло. Качеството и свежестта на водата има жизнено важна роля за здравето и благосъстоянието, енергията и психологическия ни баланс [16,17]. Дехидратацията или консумацията на замърсена и нискокачествена вода са ежедневен проблем за поддържането на балансиран начин на живот [18-21]. Технологията ELI Guardian е създадена, за да се справи с тези два проблема едновременно като съвместява абсорбцията на околното електромагнитно излъчване за осигуряване на радиационна защита и използването на абсорбираната енергия в последствие за активиране структурирането или подобряването на качеството и енергийното ниво на водата, която пием, както и на тази в човешкото тяло.

ELI Guardian продуктите използват шест- или седемслойно технологично микроустройство. Първият слой, който е видим, е със златно покритие, и в комбинация с втория слой представлява широко обхватен приемател на микровълни. Третият слой е нелинеен резонансен генератор на сигнатура, а последните три слоя служат като фазорегулатори по трите оси. Седмият слой е кварцов кристал от 1 мм и се добавя само към ELI Guardian Tag и действа като интерфейс.
Технологията в основата на ELI Guardian продуктите притежава две основни функции:
1. Да абсорбира енергия от фоновото електромагнитно лъчение и от устройства, които предават и приемат радио- и микровълнови сигнали. С други думи абсорбира високочестотна енергия, потенциално вредна за живите организми и я съхранява, за да бъде използвана като енергиен източник с полезно въздействие. Т.е. има защитна функция.
2. Да използва абсорбираното електромагнитно лъчение в процес на активиране за повишаване на енергийната динамика, структура и качество на водата. Т.е. има трансформативна функция.