Разтворен кислород

При анализа на разтворен кислород се измерва количеството на газообразен кислород (О2), разтворен във воден разтвор. Кислородът навлиза във водата чрез дифузия от въздуха, чрез аерация и като остатъчен продукт от фотосинтезата. Количеството разтворен кислород е пряко свързано с качеството на водата.Кислородът е необходим за всички форми на живот.Природната вода се характеризира с балансирано ниво на разтворен кислород, докато водата, която е в застой, изолирана или пречистена чрез изкуствени методи често има по-ниско съдържание на разтворен кислород. Въпреки това при вода, филтрирана чрез обратна осмоза съдържанието на разтворен кислород може да бъде неестествено високо. Вода с твърде ниско или твърде високо съдържание на разтворен кислород може да бъде вредна за живите организми, следователно идеалното условие е да се преструктурира динамиката на водата, за да се постигне балансирано количество на разтворения кислород

, което да е възможно най-близко до това на природната изворна вода.При измерването на разтворения кислород в обикновена чешмяна вода,с ELI Guardian технология, става ясно, че ELI Guardian увеличава количеството разтворен кислород във водата в продължение на 60 минути, като най-голяма промяна в нивото на кислорода се наблюдава в първите 15 минути.При проба от контролната вода (с 55% разтворен кислород) на стайна температура увеличението на разтваряния кислород в активната динамика на водната структура е с 15%. При вода, пречистена чрез обратна осмоза, количеството на разтворения кислород намалява от 85% до 68%, като така се балансира масата на водата и динамиката й е по-близка да тази на природната вода.Измерванията на разтворения кислород в проби вода, с ELI Guardian технология, показват ясно,

повторяемо и устойчиво балансиране на разтворения кислород, което предполага, че водата генерира нова електромагнитна сигнатура и се трансформира в сходна на природната вода. Ако правите собствени измервания на разтворения кислород, например в аквариум, като използвате ELI Guardian технология с цел балансиране на разтворения кислород, препоръчваме следното:
• Уверете се, че сондата на уреда е правилно калибрирана спрямо въздух в стаята, преди потапяне във вода, и че четенето е стабилно при 100% (базово ниво на въздуха в стаята)
• Уверете се, че температурата остава, доколкото е възможно, постоянна по време на измерванията.
• Сведете до минимум движението на сондата или водата, за да избегнете погрешни показания.
• Вземете проба от вода от аквариума и или друг съд и направете сравнителен тест с контролна проба от външен източник Подходящ за извършване на обикновени измервания е AZ8403 - Уред за измерване на разтворен кислород.

Разтворен кислород

Измервания на разтворения кислород