Mикровълнови сигнатури

Съвременните безжични комуникационни устройства произвеждат широкообхватно фоново лъчение в микровълновата област на електромагнитния спектър: От телевизионните предавания в UHF обхват от 400 MHz, през клетъчните мрежи до WiFi от 2.45 GHz и прочие. ELI Guardian технологията абсорбира част от това фоново лъчение и я използва като енергиен източник, за да постигне допълнителна функция и полза, като преобразува приетата енергия в сигнатура, която моделира преструктуриране на водата, и съответно въздейства благоприятно върху нашето здраве. ELI Guardian технологията използва като първо ниво широко лентов приемник. За да бъде ефективен, широко лентовият приемник трябва да получава микровълнова енергия от заобикалящата среда в обхвата на често използвани честотни ленти, включително UHF, GSM, 3G and Wi-Fi.

Получената микровълнова енергия след това се използва като енергиен източник за генератора на резонантна електромагнитна сигнатура, която предизвиква завихряне на електромагнитната енергия. Електромагнитния генератор изгражда правилна сигнатура с помощта на нелинейно модулиран микровълнов смесител, който след това предава тази сигнатурана последователно към внимателно подредените фазо-изместващи резонатори в специфична пространствена геометрия. Резултатът от ELI Guardian технологията е сигнатура на електромагнитно завихряне, която се отпечатва в структурата на водата, за да се постигне вибрационно състояние, близко да това на природната вода. Вихърът (vortex) e универсално ротационно движение, съществуващо навсякъде в природата. Вихърът предизвиква ред,

съответствие и възстановяване на специфичната среда. Реорганизирането на молекулярно ниво показва по-голяма степен на кохепрентност и вибрационна енергетика [27]. Завихряния също естествено съществуват в системи на механични потоци, особено във вода и флуидни динамични системи. Доказано е, че апарати за третиране на флуиди [27-29], които работят на основата на завихряне, показват по-добро качество и енергийно състояние на водата. Полярният характер на водата я прави много подходяща да реагира на вихрови полета. Измерванията изложени по-долу показват различни среди позтавени между трансмитера и приемника на висококачествен Спектрален Анализатор. Използваните среди са: вода, човешка ръка и технологията ELI Guardian.

Абсорбция на електромагнитното излъчване

Измервания на сигнатури в разглични среди