Абсорбция на електромагнитното излъчване

Сертифицираната оценка на електромагнитната съвместимост (EМC) съгласно стандарт EN 55022:2010 на Европейската комисия показва количеството на радио смущения, генерирани от продукти на различни информационни технологии в обхват от 9 KHz до 400 GHz, включващи мобилните телефони, Wi-Fi и безжична компютърна техника.

ELI Guardian технологията е тествана съгласно този стандарт, при което са използвани два вида мобилни телефони, с и без ELI Guardian Badge. Измерва се силата на електромагнитното поле, когато телефонът е в режим на готовност и в режим на работа, като се използва следната настройка:
Резултатите по-долу показват измервания на популярни марки мобилни телефони в режим на

работа (по време на разговор), с и без технологията ELI Guardian. Всяко измерване показва максималната излъчвана сила на полето от мобилния телефон, след завъртане на 360 градуса, за да се открие най-силната ос на предаване.Резултатите са представени във вертикален и хоризонтален режим на измерване, заедно с калибрования шум в околната среда.

Абсорбция на електромагнитното излъчване

Сертифицираната оценка на електромагнитната съвместимост
(EМC) съгласно стандарт EN 55022:2010

Абсорбция на електромагнитното излъчване

Абсорбция на електромагнитното излъчване