ELI Guardian Изследвания - Обобщение

ELI Guardian технологията е патентован и научно тестван подход за използване на фоновото електромагнитно лъчение или електросмог с две основни цели. Първата е защита от високочестотното електромагнитното лъчение от клетъчни мрежи и безжични устройства, а втората е да се използва абсорбираното лъчение за подобряване качеството и свежестта на водата, и чрез нея да се подобрява здравето и жизнеността на човека. Измерванията във връзка със защитата от електромагнитно лъчение, направени върху мобилни телефони, с и без ELI Guardian технологията, показват, че ELI Guardian технологията осигурява защита средно с 25% намаляване на безжичната радиация. Резултатите варират в зависимост от марката и модела на телефона между 15% и 50%, като във всички случаи не се нарушава правилното функциониране на клетъчното или безжично устройство. ELI Guardian технологията има двойна функция.Електромагнитното лъчение, което се абсорбира от безжичните устройства

, в последствие се използва като енергиен източник за превръщане на получената енергия в сигнатура, която може да се използва за естественото пренареждане на структурата на водата. Измерванията на микровълновата сигнатура показват, че сигнатурата на излъчване на технологията ELI Guardian е подобна със тази на водата. Излагането на водата с тази сигнатура предизвиква фино пренареждане в структурата й. Енергизираната или активирани вода е с по-малък размер клъстери, с фина структура и по-високо ниво на акумулирана енергия, и е с повече кислород. Водата се активира чрез използване на енергията и на кислорода наличен в нея. Активацията води до преструктурирането на динамиката на водата посредством зададената сигнатура, за да се генерира отново водата в по-близка до естественото й състояние.Ядрено магнитният резонанс е установена техника, която може да предостави подробна информация за топологията, динамиката и иизмерната структура на молекулите в разтвор.

Технологията ELI Guardian, тествана върху проби вода с помощта на ЯМР O17 изотоп показва ясно, повторяемо и устойчиво намаляване размера на водните клъстери, което предполага нова електромагнитна сигнатура във водата и как това допринася в трансформирането й в сходна на природната вода.Природната вода се характеризира с балансирано ниво на разтворения кислород, докато водата, която е в застой, изолирана или пречистена по изкуствен път често е с ниско съдържание на разтворен кислород.Технологията ELI Guardian, тествана върху проби вода, за измерване на разтворения кислород показва ясно, повторяемо и устойчиво балансиране на наличния разтворен кислород, което предполага наличие на нова елекромагнитна структура генерирана във водата правеща я близка до природната вода.По-горните страници имаха за цел да ви запознаят с двойната функция на технологията ELI Guardian за защита от електромагнитно излъчване и енергизиране на водата, както и с експериментите и измерванията, лежащи в основата на ELI Guardian продуктите.

 • РЕФЕРЕНЦИИ

  1. Röösli, Martin (June 2008). “Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: A systematic review”. Environmental Research 107 (2): 277-287.
  2. Frei, Patrizia; Mohler, Evelyn; Neubauer, Georg; Theis, Gaston; Bürgi, Alfred; Fröhlich, Jürg; Braun-Fahrländer, Charlotte; Bolte, John et al. (August 2009). “Temporal and spatial variability of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields”. Environmental Research 109 (6): 779-785.
  3. Foster, Kenneth R (March 2007). “Radiofrequency exposure from wireless LANs utilizing Wi-Fi technology”. Health Physics 92 (3): 280-289.
  4. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K (March 2009). “Epidemiological evidence for an association between use of wireless phones and tumor diseases”. Pathophysiology 16 (2-3): 113-22.
  5. Huber, R; Treyer V; Borbély AA; Schuderer J; Gottselig JM; Landolt HP; Werth E; Berthold T; Kuster N; Buck A; Achermann P (December 2002). “Electromagnetic fields, such as those from mobile phones, alter regional cerebral blood flow and sleep and waking EEG”. Journal of sleep research (Wiley-Liss, Inc) 11 (4): 289-95.
  6. Kramarenko, AV; Tan U (July 2003). “Effects of high-frequency electromagnetic fields on human EEG: a brain mapping study”. The International journal of neuroscience (Taylor and Francis) 113 (7): 1007-19.
  7. Lönn, Stefan; Ahlbom, Anders; Hall, Per; Feychting, Maria; Swedish Interphone Study Group (2005). “Long-Term Mobile Phone Use and Brain Tumor Risk”. American Journal of Epidemiology 161 (6): 526-35.

  8. Borbély, AA; Huber R; Graf T; Fuchs B; Gallmann E; Achermann P (1999-11-19). “Pulsed high-frequency electromagnetic field affects human sleep and sleep electroencephalogram”. Neuroscience Letters (East Park : Elsevier Science Ireland) 275 (3): 207-10.
  9. Krause, CM; Pesonen M; Haarala Björnberg C; Hämäläinen H (May 2007). “Effects of pulsed and continuous wave 902 MHz mobile phone exposure on brain oscillatory activity during cognitive processing”. Bioelectromagnetics (Wiley-Liss, Inc) 28 (4): 296-308.
  10. Krause, CM; Björnberg CH; Pesonen M; Hulten A; Liesivuori T; Koivisto M; Revonsuo A; Laine M; Hämäläinen H (June 2006). “Mobile phone effects on children’s event-related oscillatory EEG during an auditory memory task”. International journal of radiation biology (Taylor and Francis) 82 (6): 443-50.
  11. “Conclusions on mobile phones and radio frequency fields”. European Commission Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (2008).
  12. Wilen, J; A Johansson, N Kalezic, E Lyskov, M Sandstrom (April 2006). “Psychophysiological tests and provocation of subjects with mobile phone related symptoms”. Bioelectromagnetics 27 (3): 204-14.
  13. Rubin GJ, Cleare AJ, Wessely S (January 2008). “Psychological factors associated with self-reported sensitivity to mobile phones”. J Psychosom Res 64 (1): 1-9; discussion 11-2.
  14. Landgrebe M, Hauser S, Langguth B, Frick U, Hajak G, Eichhammer P (March 2007). “Altered cortical excitability in subjectively electrosensitive patients: results of a pilot study”. J Psychosom Res 62 (3): 283-8.All presented Research, unless otherwise referenced or stated, is sole property and
Copyright © Evolving Life Innovations