ELI Guardian

Технологията ELI Guardian е патентован и научно тестван подход и метод за използване на фоновото електромагнитно лъчение (Electrosmog)с цел осигуряване на две полезни функции:

Първата е защита от високото честотното лъчение от клетъчните мрежи и безжични устройства, а втората е да се използва вече абсорбираното лъчение за подобряване качеството, структурата и свежестта на водата,

благоприятствайки здравето и жизнеността на човека. На следващите страници може да се запознаете с изследванията и измерванията на ефективността на ELI Guardian технологията.