(+359) 0894 791 400
info@evolving-innovation.bg
media

ПАНТА РЕЙ (Πάντα χωρεῖ) – ВСИЧКО ТЕЧЕ

Времето въздейства на всичко и всеки. Нищо не остава едно и също в природата. Животът е движение, безкрайна трансформация.

ПАНТА РЕЙ (Πάντα χωρεῖ) – ВСИЧКО ТЕЧЕ
Животът е непостоянен. Животът е движение, промяна, безкрайна трансформация.
Нищо не остава същото в природата - от най-малката бактерия до най-далечната звезда във вселената. Времето въздейства на всичко и всеки. Ние, хората, сме силно подвластни на тази промяна. В краткия си живот, който е просто момент между две безкрайности, постоянно се променяме. Раждаме се, порастваме и остаряваме. Няма нищо, което да спре този процес. Същото важи и за природата. Растения, животни, времето, водата – всичко се изменя.

Често гледаме на промените като на нещо негативно, с нежелание се адаптираме, и това е причина да страдаме. Но без промяна сме обречени да живеем в хаос, движени единствено от егоизма си. Трансформацията привежда хаоса в ред. С промяната животът се развива. Например гъсеницата – в началото е малка ларва, а после се превръща в прекрасна пеперуда.
Хераклит казва: „Всичко тече” и „Не можем да влезем в една и съща река два пъти”. Водата в реката вчера вече е другаде - може би е в океана и сега пътува към друг континент.
Водата е жива, великолепен пример за промяна. Всяка чаша съдържа различна вода.
Водата може да бъде в различни състояния: течно, твърдо и газообразно. Те се отнасят до различни процеси в природата - дъжд, сняг, изпарения и т.н.  Дори в телата ни водата е постоянно нова – в своето четвърто състояние - т.нар. структурирана вода. 

Ние от ELI technology вярваме, че изборът на правилната трансформация, през която е преминала водата, е от особена важност. Всяка глътка е важна, независимо, че водата ще напусне тялото ни и ще консумираме нова и нова вода.

 


 


Comments: 0

No comments

Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*

Блог категории