(+359) 0894 791 400
info@evolving-innovation.bg
media

ВОДАТА И ФАЗИТЕ НА ЛУНАТА

Луната и въздействието й върху човешкото тяло винаги е очаровало хората. Известно е, че именно водата е връзката между лунните фази и физиологията на човека.

ВОДАТА И ФАЗИТЕ НА ЛУНАТА

Луната несъмнено е интересен и мистериозен обект. Всяка вечер, когато настъпва нощта, я виждаме в небето.
Без значение къде на Земята се намирате, винаги можете да я видите, ако е достатъчно тъмно. Луната и въздействието й върху човешкото тяло винаги е очаровало хората. Има хиляди истории, в които точно по пълнолуние харата подлудяват или се превръщат в чудовища. Макар че фикцията рядко отразява реалността, все пак Луната определено има силно вляние върху живите същества на Земята.

Известно е, че именно водата е връзката между лунните фази и физиологията на човека. Това не е изненадващо, тъй като приливите и отливите са силно полвлияни от фазите на Луната. Какво точно представляват приливите и отливите? Те са резултат от гравитационното притегляне между Земята и Луната. Луната се опитва да притегли всичко, което е на Земята, но тъй като Земята е по-голяма – остава неподвижно. С изключение на водата. Водата винаги е в движение, така че Земята не може да я задържи. Всяка точка от планетата преминава два пъти през прилив и два пъти през отлив за 24 часа или на всеки 6 часа се редуват приливи и отливи. Световният океан постоянно преминава от прилив към отлив. Нивото на океана се променя при взаимодействието на Слънцето, Луната и Земята. Непрекъснатото ротационно движение на трите обекта води до покачване и спадане нивото на океаните.

Става ясно, че приливите и отливите наистина са връзката между Луната и всички живи същества. Телата ни се състоят от повече от 75% процента вода, но тъй като водата е затворена в тялото, може да кажем, че е индиректно повлияна от лунните цикли и приливите и отливите. Несъмнено това е тема, която трябва да бъде задълбочено проучена обаче, тъй като има редица случаи, при които се наблюдава взаимозависимост между лунните фази и съня, поведението, заболяванията и психичните разстройства. 

Водата е универсалната връзка между природата и всички живи същества.

Comments: 0

No comments

Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*

Блог категории